kosmetyki Archive

Wypalenie zawodowe

0
Posted in kosmetyki

Może dotknąć ludzi o różnych osobo¬wościach. Wypalenie zawodowe spoty¬kamy czasami u osoby bardzo ambitnej, autorytarnej, ofensywnej w pracy, sta¬wiającej sobie oraz innym poprzeczkę za wysoko, przez co realizacja zadań nie przynosi spodziewanych efektów. Może także pojawić się u kogoś, kto charak¬teryzuje się niskim stopniem zaanga¬żowania, lękiem przed powierzonymi zadaniami i wolnym tempem pracy, co wiąże się również z niepochlebną oceną jego wysiłków przez przełożonych. O pierwszych objawach zespołu wypa¬lenia zawodowego mówimy, gdy: • praca nie daje już tyle satysfakcji co na początku, • nadmiar obowiązków i stres powodu¬ją, że nie mamy ochoty angażować się w nią jak dawniej, • jesteśmy wyczerpani emocjonalnie i fizycznie, nie dajemy sobie rady, czujemy, że między nami a innymi pracownikami dzieje się źle. Pokonywanie wypalenia zawodowego uła¬twiają opisane już techniki [&hellip

Read Post